Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ και ΠΑ.Σ.ΤΕ.Γ.-Τ.Δ.Υ. απέστειλαν επιστολή στην κα Μπατζελή με την οποία εκφράζονται οι προβληματισμοί του κλάδου όσον αφορά στην εφαρμογή των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Οι εκπρόσωποί μας ζητούν την άμεση εφαρμογή των επαγγελματικών δικαιωμάτων που καθορίστηκαν με Π.Δ. από το 1989 και μετά (Π.Δ. 109/89) και συγκεκριμένα:

1. Την συμμετοχή των Γεωπόνων ΤΕ στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

2. Την επαναφορά στο καθεστώς των εκτός έδρας μετακινήσεων και των ημερήσιων αποζημιώσεων, όπως ίσχυε πριν τον Ν. 3833/2010 και για τους Γεωπόνους ΤΕ και Τεχνολόγους Τροφίμων, όπως επίσης να δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου ημερών για εκτέλεση των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ βάση ΚΥΑ ή Αποφάσεων Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και όχι μόνο για έκτακτες περιπτώσεις.

3. Την συμμετοχή των Γεωπόνων ΤΕ και Τεχνολόγων Τροφίμων στον ποιοτικό-φυτοϋγειονομικό έλεγχο νωπών και επεξεργασμένων προϊόντων όπως επίσης και στις επιτροπές ελέγχου τροφίμων.

4. Την συμμετοχή των Γεωπόνων ΤΕ στα προγράμματα δακοκτονίας χωρίς αποκλεισμούς.

5. Την πρόσληψη Γεωπόνων ΤΕ και Τεχνολόγων Τροφίμων στο ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ ισότιμα με τους Γεωπόνους ΠΕ.

6. Την άμεση άρση του αποκλεισμού των Γεωπόνων ΤΕ και Τεχνολόγων Τροφίμων από τα συστήματα ποιότητας και διασφάλισης τροφίμων AGRO που πρώτοι οι γεωπόνοι ΤΕ πιστοποίησαν παραγωγούς στη χώρα μας και την ισότιμη συμμετοχή μας στους γεωργικούς συμβούλους.

7. Την τοποθέτηση και αξιοποίηση σε θέσεις ευθύνης αντίστοιχες των προσόντων τους Γεωπόνων ΤΕ κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στο ΥΠΑΑΤ.

 επιπλέον ζητούν

την άμεση παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ για την εγγραφή των Γεωπόνων ΤΕ στο ΓΕΩΤΕΕ, σε άλλη περίπτωση να μετατραπούν, η Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ και οι άλλες επαγγελματικές Ενώσεις Πτυχιούχων των Γεωπονικών Τμημάτων των ΤΕΙ σε ενιαίο Επιμελητήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: