Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΟΠΕΚΕΠΕ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ


Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε απέστειλε στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καρατζόγλου επιστολή διαμαρτυρίας για την μείωση των θέσεων γεωπόνων στην προκήρυξη εποχικού προσωπικού για το 2008.


Κύριε πρόεδρε,

Στις τελευταίες προκηρύξεις που αφορούσαν την πρόσληψη 1400 ατόμων, με σύμβαση εργασίας 6 μηνών, διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με το 2007: Οι θέσεις των γεωπόνων μειώθηκαν κατά 142 σε απόλυτο αριθμό. Το ποσοστό συμμετοχής των γεωπόνων στο συνολικό αριθμό μειώθηκε από 57% το 2007 σε 34% το 2008 (σημείωση δική μου: 4 8 5 άτομα). Αντίθετα, έχουν αυξηθεί, τόσο ο συνολικός αριθμός των θέσεων κατά 300 (ποσοστό αύξησης 27%), όσο και οι θέσεις άλλων ειδικοτήτων (π.χ οι θέσεις των τεχνολόγων γεωπονίας αυξήθηκαν κατά 96,δηλαδή κατά 39% (σ.δ.: 343 άτομα)

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί και οφείλει να επισημάνει ότι ο περιορισμός των θέσεων των γεωτεχνικών προς όφελος άλλων ειδικοτήτων, υπονομεύει την δυνατότητα του Οργανισμού να ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και να διενεργεί άμεσους και έγκυρους ελέγχους, με ορατές συνέπειες και κινδύνους για τη μη έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης προς τους Έλληνες αγρότες. (σ.δ.: να υποθέσω λοιπόν ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται επί δεκαετίες από τους Τεχνολόγους Γεωπονίας των Δ.Α.Α. δεν διαθέτουν ούτε «αμεσότητα» ούτε «εγκυρότητα»;) Δεδομένου ότι, η βέλτιστη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων, εξασφαλίζεται κυρίως με τη χρησιμοποίηση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. (σ.δ.: σε αντίθεση με τους Τεχνολόγους Γεωπονίας που διαθέτουν τέτοιου επιπέδου επιστημονική κατάρτιση ώστε η μέτρηση για παράδειγμα προβάτων, να καθίσταται αδύνατη!!) και, είναι κατά την άποψή μας απολύτως αναγκαίο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επανακαθορίζοντας τα κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμει τις θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, να αυξήσει σημαντικά τις θέσεις που αντιστοιχούν σε Γεωτεχνικούς, των οποίων, άλλωστε, η ενασχόλησή τους με τα παραπάνω αντικείμενα, επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία (σ.δ.: ενώ των Τεχνολόγων Γεωπονίας δεν επιβάλλεται;) Σε κάθε περίπτωση όμως, επιθυμούμε, αλλά και επιβάλλεται να γνωρίζουμε (σ.δ.: αλίμονο !!!) το σκεπτικό που οδήγησε στις παραπάνω αλλαγές κατανομής των θέσεων των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις του τρέχοντος έτους. Αναμένοντας την απάντησή σας επί των ζητημάτων που θέσαμε παραπάνω, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική συνεργασία. (σ.δ.: προκειμένου να αφήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους Τεχνολόγους Γεωπονίας άνεργους!)


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ωραία τα σχόλια σου για το άρθρο. Ας υπήρχε ένα δυνατό συνδικαλιστικό όργανο για να απαντήσει καταλλήλως στους ανύπαρκτους του ΓΕΩΤΕΕ και θα τα λέγαμε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ είπε...

Η πολιτική του ΓΕΩΤΕΕ είναι ίδια σε τέτοια θέματα εδώ και πάρα πόλλα χρόνια, η ΠΕΠΤΕΓ όμως πως αντέδρασε;